• Bienvenu sur l'Espace d’Échange et d'Alphabétisation Continue
 Mer 24 Avr, 2024, 12:55 am
 1  1829
Affiche 1 à 2 des 2 entrées.

ndema gawri yo golle amen tawanngajo kaa hanndee tiɗalla oo ana

mawuni angree walla birgi oo dum yafa

ngenndi thy

kummbaru yatara

13
Sam 25 Jun, 2022, 8:16 am

eley ɓataaki kummmbaaru yatara awi dema gawri yogolle amen tawanngaajo nga o ana fooɗa awi ka hannde tiiɗalla ana mawni ahaali haala anngere ebirgi tinnoɗen wakkatifu mo mbinndeten ɓataaki jaakitoɗen faagasa gila enneldaali yaade umaru sidibe reejon mooti seerkili mooti komin fatooma ngeenndi bambaraawel kunaari.

21
Sam 25 Jun, 2022, 8:05 am
Affiche 1 à 2 des 2 entrées.

Powered by ChronoForums - ChronoEngine.com