• Bienvenu sur l'Espace d’Échange et d'Alphabétisation Continue
 Mar 23 Avr, 2024, 11:37 pm
 0  1505
Affiche 1 à 1 des 1 entrées.

ni ji basigilen bɛ mɔgɔ minunw fɛ i fɔ baa

walima kɔɔ belebelew n'a ɲɔgɔnw nafa caaman bɛ

sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ

a nafa dɔ ye mɔnin , nagɔ sɛnɛ , bagan mara ,

sanun baara , wa hadamadenw ka kɛnɛya ani

sanuya bɛɛ sirilen don ji la

wa mɔnnin fanan ye wari sɔrɔ sira ba ye , wa

jɛgɛ jɔyɔrɔ ka bon kɛnɛya siratigɛla

bawo jɛgɛ bɛ dun ka fa sabati duu kɔnɔ fɔ ka se

kabila kɔnɔ k'a laban jamana kɔnɔ

ni kɛnɛya sɔrɔ la nafa ba sɔrɔ la mɔgɔ duu ,

jamana bɛɛ fɛ

dirisa tarawele

dugu semana

komini keleya

resɔn buguni

Invité

Affiche 1 à 1 des 1 entrées.

Powered by ChronoForums - ChronoEngine.com